AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

 

Po raz 21. został opublikowany Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2020, w którym Uniwersytet Zielonogórski znalazł się na 37. miejscu w Rankingu Uczelni Akademickich - obejmującym wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i na 12. miejscu wśród polskich uniwersytetów. Na przestrzeni lat jest to duży awans zielonogórskiej uczelni w rankingowej tabeli.

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński tak komentuje sukces uczelni:

W rankingu Perspektyw w 2020 r. UZ został sklasyfikowany na 37. miejscu wśród uczelni polskich. To kolejny znaczący awans naszej uczelni w tym rankingu. Jeszcze w 2006 r. zajmowaliśmy 65. miejsce, a 6 lat później w 2012 r. 58. miejsce. Wyprzedziliśmy prawie wszystkie uczelnie z miast bez długoletnich tradycji uniwersyteckich takich jak: Rzeszów, Bydgoszcz, Białystok, Kielce Opole, Koszalin, Radom, Częstochowa, ale także tak renomowane uczelnie jak m.in. Politechnikę Krakowską, warszawską WAT, Katolicki Uniwersytet Lubelski czy UKSW w Warszawie. W latach 2012–2020 awansowaliśmy z 20. na 12. pozycję wśród polskich uniwersytetów i z 18. na 9. wśród uczelni technicznych. Spośród innych polskich uniwersytetów i uczelni technicznych tak wysoki awans odnotowała jeszcze tylko Politechnika Lubelska.


Naszą obecną pozycję w rankingu zawdzięczamy głównie badaniom naukowym, a ściślej kryteriom oceniającym efektywność naukową i jakość publikacji naukowych. Nasza efektywność została oceniona na 9. miejscu wśród polskich uniwersytetów (wyprzedziliśmy m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Gdański) i 5. miejscu wśród polskich uczelni technicznych (wyprzedziliśmy m.in. Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Śląską).


W ocenie publikacji naukowych zajęliśmy jeszcze wyższą – 4. pozycję wśród wszystkich polskich uczelni, 3. pozycję wśród polskich uniwersytetów i 1. pozycję wśród polskich uczelni technicznych. W pozycji cytowania publikacji naukowych zajęliśmy 1. miejsce wśród wszystkich uczelni polskich. Bardzo cieszy nasza obecna pozycja naukowa, ale równie ważne pozostaje utrzymanie wysokiej pozycji w ramach kryterium warunki kształcenia. Zajęliśmy 40. miejsce w Polsce wyprzedzając m.in. UMCS w Lublinie, przy czym w ramach bardzo ważnego podkryterium ekonomiczne losy absolwentów zajęliśmy 2. miejsce wśród uniwersytetów, ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu.

Mam nadzieję, że w kolejnych latach Uniwersytet Zielonogórski będzie piął się jeszcze wyżej.

 

21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy – przygotowana w warunkach pandemii, ma charakter szczególny, gdyż uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Wpłynęły one zwłaszcza na Ranking Kierunków Studiów. Ranking od początku adresowany jest do kandydatów na studia, aby w przemyślany sposób mogli podjąć decyzję o wyborze uczelni i kierunku studiów.

Nad prawidłowością sporządzania rankingu czuwa Kapituła, której rolą jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, wiceprezesa Europejskiej Akademii i Nauk i Sztuk

Zródło:

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl