AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Pani Prof. dr. hab. inż. arch. Hanny Kozaczewska-Golasz.

 


Prof. dr hab. inż. arch. Hanna Kozaczewska-Golasz, która zawodowo zajmowała się Historią architektury, w szczególności średniowiecznej na Śląsku. Od ukończenia studiów w 1966 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej była zawodowo związana z tym wydziałem tworząc jego kadrę naukowo-badawczo-dydaktyczną do 2012 roku. Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pracowała w Katedrze Architektury i Urbanistyki (obecnie Instytut Architektury i Urbanistyki) od września 2016 do czerwca 2019, gdzie prowadziła wykłady i ćwiczenia z Historii architektury powszechnej (od starożytności do klasycyzmu), Historii architektury polskiej oraz przedmiot humanistyczny Architektura średniowieczna na Śląsku.

Ostatnie pożegnanie Pani Prof. dr hab. inż. arch. Hanny Kozaczewskiej-Golasz odbędzie się w sobotę, 13.02.2021, we Wrocławiu, ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu o godzinie 11.00.ry i Urbanistyki WBAiIŚ UZ oraz całej społeczności akademickiej Instytutu składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu odejścia Pani Profesor.

 

W imieniu Pracowników Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ oraz całej społeczności akademickiej Instytutu składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu odejścia Pani Profesor.

 

Dziękujemy za wieloletnią współpracę.

Non omnis moriar…