AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I ZOSTAŃ ARCHITEKTEM

WEŻ KIERUNEK NA UZ I STUDIUJ NA KIERUNKU ARCHITEKTURA

Aplikuj za pośrednictwem strony internetowej:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura/

Czego się tu nauczysz na studiach I stopnia- INŻYNIERSKICH?


Studia inżynierskie na kierunku architektura to jedne z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury.

Architekt od lat jest uznawany za jeden z najbardziej elitarnych i prestiżowych zawodów, cieszących się publicznym zaufaniem. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów technicznych i artystycznych absolwenci są przygotowani do pracy w biurach architektonicznych, pracowniach, urzędach. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier architekt.

 

Czego się tu nauczysz na studiach  MAGISTERSKICH?


Studia przygotowują specjalistów do planowania przestrzennego, projektowania i zarządzania w zakresie architektury zeroenergetycznej. Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnego oraz innowacyjnego energooszczędnego, projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego, planowania przestrzennego, na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadkrajowym, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, stosowania procedur opracowywania koncepcji urbanistycznych oraz projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, stosowania przepisów jak i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, innowacyjności w realizacji i użytkowaniu obiektu architektonicznego, zasad organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej oraz historii i teorii architektury, historii i teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych, nauk humanistycznych, etyki, psychologii społecznej, socjologii i filozofii.

Absolwenci będą rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie jak i wpływu wyników jego pracy na jakość środowiska. Absolwenci powinni stosować zasady etyki zawodowej. Absolwenci będą przygotowani do:

podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego, zwłaszcza w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budownictwie
zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem,
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno-urbanistycznej,
koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych,
zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi,
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
podjęcia pracy badawczej
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
jednostkach zajmujących się doradztwem.

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W WYKŁADACH
AKADEMII PRZYSZŁEGO ARCHITEKTA INSTYTUTU AIU WBAiIŚ UZ

Chcesz wiedzieć więcej o wydarzeniach Akademii - sprawdz co dzieje się na profilu FB Instytutu AIU  i jego  5 Pracowni tematycznych: