AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

Do niedzieli (13 czerwca 2021 r.) można jeszcze zapisać się na szczepienie w punkcie Uniwersytetu Zielonogórskiego, który został usytuowany w Hali Sportowej przy ul. Prostej 39 w Zielonej Górze (Budynek A-21).

 


Terminy szczepień to 16-17-18 czerwca, w godz. od 9.00 do 18.00. Uniwersytet Zielonogórski został poinformowany przez RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) o zabezpieczeniu na potrzeby punktu szczepień UZ szczepionki firmy Pfizer.

Od 1 lipca br. będzie można przyjąć II dawkę szczepionki w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie.

 

 

Na szczepienie w punkcie szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą zapisać się osoby jeszcze niezaszczepione przeciw COVID-19 z poniższych grup:

 

• pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, również cudzoziemcy,

• nauczyciele akademiccy, doktoranci, również cudzoziemcy,

• studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, również cudzoziemcy,

• rodziny pracowników i studentów,

• osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

• osoby współpracujące z Uniwersytetem i ich rodziny, w tym dzieci od 12 roku życia.

 

Jak zapisać się na szczepienie?

Każda osoba chcąca zaszczepić się w punkcie szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego proszona jest o wypełnienie ankiety, w której należy podać następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) nr PESEL (w przypadku jego braku, numer i seria dowodu osobistego, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

c) nr telefonu komórkowego.

 

W ankiecie jest zawarta prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia (imion), nazwiska, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – daty urodzenia, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przez Uniwersytet Zielonogórski w celu organizacji procesu szczepień oraz wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych SZPAK-ART. Mariusz Szpakowski Masowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w celu organizacji i realizacji procesu szczepień.

 

Jednorazową ankietę rejestracji do szczepienia należy wypełnić do 13 czerwca 2021 roku do godziny 18:00.

 

Szczepienia wykonuje firma SZPAK-ART. Mariusz Szpakowski Masowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.

 

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?uniwersytet-zielonogorski-uruchamia-punkt-szczepie-przeciw-covid-19