AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

 „KONKURS URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNY NA ZESPÓŁ MIESZKANIOWY PRZY UL. HERBERTA W ZIELONEJ GÓRZE”

Organizatorem konkursu jest Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konkurs objęty jest Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego.

FORMA I ZASADY OGÓLNE KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do studentów grupy 31 ARCH-SP Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunku architektura studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt. Każdy projekt może mieć wyłącznie jednego autora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, o czym zawiadamia na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego załącznikach, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed datą złożenia prac konkursowych.
 

Regulamin konkursu link pdf>>>

 

17.06.2021