AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

Warsztaty architektoniczne i wyjazd studialno-naukowy z cyklu ARCHITOUR – ŻARY- ZŁOTNIK 2021 Koła Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” studentów kierunku architektura WBAiIŚ UZ

W roku akademickim 2021/22 Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ) zrealizowało wyjazd studialno-naukowy z cyklu ARCHITOUR – ŻARY- ZŁOTNIK oraz warsztaty architektoniczne dot. detalu pt." Ceramika w architekturze- wyzwania wspołczesności". W/w zrealizowano we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ i jego pracownikami naukowo-badawczymi (Dr inż. arch. P.Sobierajewicz, mgr inż. arch. W.Bosowski, wspołpraca dr inż. arch. J.Juchimiuk, dr inż. A. Kononowicz, mgr inż. arch. Michał Golański), Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – p. dr Barbarą Bielinis – Kopeć, Stowarzyszeniem „Region Łużyce” oraz Gminą Żary.

______________________________________________________________________________
Warsztaty architektoniczne i wyjazd studialno-naukowy z cyklu ARCHITOUR – ŻARY- ZŁOTNIK były finansowane ze środków przyznanych przez Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Barbarę Literską, prof.UZ i Parlament Studencki UZ przy wsparciu Instytutu AiU WBAiIŚ UZ.

Poniżej relacja fotograficzna z warsztatów architektonicznych (fot. J.Juchimiuk, M.Golański)