AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

 

Animacja dotyczy pracy dyplomowej magisterskiej autorstwa mgr inż. arch. Aleksandry Kuśpisz Dyplom był wyróżniony przez Komisję IAIU WBAiIŚ UZ w roku akademickim 2020/22>>>,
prezentowany także na wystawie "Najlepszych dyplomów magisterskich kierunku #ArchitekturaUZ 2020/21" w Galerii Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego
https://www.facebook.com/InstytutArch...
https://www.facebook.com/GaleriaAiSUZ
@InstytutArchitekturyiUrbanistykiUZ #ArchitekturaUZ_animacja,
autorka: mgr inż. arch. Aleksandry Kuśpisz - #ABSOLWENTKAARCHITEKTURYUZ
promotor: dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz / IAIU WBAiIŚ UZ
recenzent: dr hab. inż. arch. Marta Skiba / IAIU WBAiIŚ UZ
Rok akademicki 2020/21
Studia stacjonarne II stopnia z tytułem zawodowym mgr inż. arch.

Więcej archi-animacji na kanale YT Instytutu AIU>>>