AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

Praca doktorska Małgorzaty Czerniawskiej z Instytut Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ zatytułowana "Prześwity - w stronę światła, w stronę mroku. Transformacja przestrzeni i inne metody modelowania procesów percepcyjnych w malarstwie" otrzymała wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.


Wręczenie dyplomu r Małgorzacie Czerniawskiej z Instytutu AiU UZnastąpi podczas uroczystej, jubileuszowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 07 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
Pani Doktor Małgorzacie Czerniawskiej  bardzo serdecznie gratulujemy zdobytego wyróżnieniai życzymy dalszych sukcesów!

Dodamy, iż dr Małgorzata Czerniawska z Instytutu AiU UZ otrzymała wyróżnienie w X edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2021 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant. Organizatorem konkursu był poznański oddział Polskiej Akademii Nauk. Dr M. Czerniawska otrzymała wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za publikację „Prześwity. W stronę światła, w stronę mroku. Transformacja przestrzeni i inne metody modelowania procesów percepcyjnych w malarstwie.” Została ona wydana przez Grupę PWN w grudniu ubr.

 

Jak pisze autorka we wprowadzeniu do książki: Niniejsza publikacja jest podsumowaniem, które pozwoliło mi na zamknięcie pewnego etapu w moim życiu – zarówno zawodowym, jak i osobistym – by móc otworzyć kolejny rozdział podążania tropem „Prześwitów” oraz nieustającego poszukiwania malarskiego języka, formułującego sens i charakter rozwijanych wątków.

Jest również komentarzem do serii dziesięciu obrazów zatytułowanych „Prześwity”, które pojawiają się i w tekście, i w dokumentacji zdjęciowej na końcu pracy.

Powstawanie tej książki zbiegło się z czasem, kiedy nieodwracalnie przestałam być dzieckiem, którym się przecież jest (bez względu na wiek) dopóty, dopóki żyją rodzice...

Siłą rzeczy, moja malarska droga tak ciasno splotła się ze ścieżką mego życia, że wszelkie rozważania na temat różnego rodzaju prześwitów oraz szeroko pojętej transformacji, odnoszę zarówno do przestrzeni malarskiej – będącej pochodną zmysłowego odbioru rzeczywistości – jak i tej życiowej, powiązanej z emocjami.

Próbuję więc dotknąć istoty światła oraz mroku na wielu obszarach – i jako twórca, i jako człowiek – wciąż na nowo podejmując się zdefiniowania czym jest malarstwo wobec tak pojmowanego świata.

 

 

Zródło: www.uz.zgora.pl