AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

Konferencja prasowa na UZ z udziałem Prorektor ds.studenckich dr hab.B.LITERSKIEJ,prof.UZ i Dyrektor IAIU WBAiIŚ UZ dr hab. inż.arch.M.SKIBY, prof.UZ dotycząca rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023!

 

fot. Konferencja prasowa na UZ z udziałem Prorektor ds.studenckich dr hab.B.LITERSKIEJ,prof.UZ i Dyrektor IAIU WBAiIŚ UZ dr hab. inż.arch.M.SKIBY, prof.UZ dotycząca rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023! (www.uz.zgora.pl)


Oficjalnie rozpoczynamy nabór! 👉 http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
#weźkieruneknauz #UZ #studia #uniwersytetzielonagóra #uniwersytetzielonogórski
STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ > #ARCHITEKTURAUZ i #GEOINFORMATYKAiTSUZ

 

Rejestracja elektroniczna dla kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytet Zielonogórski została już otwarta.

 

O szczegółach mówili 01.06.2022 podczas konferencji prasowej: dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studenckich UZ oraz przedstawiciele instytutów, które przygotowały nowości w swojej ofercie na nowy rok akademicki:

• dr Tomasz Kołodziej, Instytut Socjologii UZ (projektowanie społeczne, studia II stopnia),

• dr Artur Majewski, Instytut Muzyki UZ (jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia),

• dr hab. inż. Marta Skiba, prof. UZ, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ (architektura, 5,5-letnie studia jednolite magisterskie).

 

Oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowana na nadchodzący rok akademicki jest bardzo bogata, nie tylko na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich, ale też studiach II stopnia, na których w tym roku pojawiły się dwie nowości. Na 12 wydziałach, na 63 kierunkach ogółem na rok akademicki 2022/2023 przygotowano 6299 miejsc (w roku ubiegłym limit wynosił 7798 miejsc), z czego 795 miejsc przewidziano na rekrutację tzw. zimową, w lutym 2023 r.

W tym:

studia stacjonarne – 3899 miejsc, w tym:

studia pierwszego stopnia – 2085 miejsc
studia jednolite magisterskie – 495 miejsc
studia drugiego stopnia – 1319 miejsc

 

studia niestacjonarne – 2400 miejsc, w tym:

studia pierwszego stopnia – 1190 miejsc
studia jednolite magisterskie – 220 miejsc
studia drugiego stopnia – 990 miejsc

 

Na zdecydowaną większość kierunków obowiązuje ranking świadectw, jedynie na kierunki artystyczne i architekturę (II stopień) obowiązują egzaminy praktyczne. Architektura wnętrz, grafika, malarstwo i sztuki wizualne to przegląd portfolio i pisemne odpowiedzi na trzy pytania kwalifikacyjne – wszystko w formie elektronicznej. Natomiast na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa odbędą się praktyczne sprawdziany z umiejętności i predyspozycji muzycznych.

 

Opłata rekrutacyjna w tym roku wynosi 85 zł, natomiast 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych (architektura II stopień).

 

Szczegółowe zasady i kalendarz rekrutacji  NA STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ > # ARCHITEKTURAUZ i #GEOINFORMATYKAiTSUZ znajdują się na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunki/

 

# ARCHITEKTURAUZ :
Limit miejsc: 60
Czego się tu nauczysz?

Studia inżynierskie na kierunku architektura to jedne z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury.

Architekt od lat jest uznawany za jeden z najbardziej elitarnych i prestiżowych zawodów, cieszących się publicznym zaufaniem. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów technicznych i artystycznych absolwenci są przygotowani do pracy w biurach architektonicznych, pracowniach, urzędach. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt.


#GEOINFORMATYKAiTSUZ

Limit miejsc: 30
Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, w szczególności z zakresu: gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii, informatyki, budownictwa i podstaw technik satelitarnych. Będzie potrafił pracować w interdyscyplinarnych zespołach takich jak informatycy, projektanci, kartografowie, geologowie, geodeci, architekci, planiści przestrzenni.

Absolwent będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w swojej pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych, będzie również umiał odpowiednio dobrać i wykorzystać technologie GIS (systemów informacji przestrzennej). Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się tworzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych mających za zadanie pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych, a także w przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi (np. planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).