AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

KONKURS DLA STUDENTÓW „ARCHITEKTURY”, NA WIZUALIZACJĘ PT. „EMOCJE W ARCHITEKTURZE”
Przedmiotem konkursu jest stworzenie jednej wizualizacji, będącej artystyczną, poetycką wypowiedzią związaną z emocjonalnym postrzeganiem architektury (architektura – emocje, uczucia, wrażenia, zjawiska, zniekształcenia, itp.).

 

Do stworzenia wizualizacji można wykorzystać jakikolwiek model architektury (cały, lub jego fragment) wykonany na zajęciach w trakcie studiów lub stworzyć nowy. Wizualizacja może być dowolnie modyfikowana i przetwarzana.
Forma pracy – wydruk na papierze dobrej jakości, w formacie A3, układ dowolny.
Termin złożenia pracy – 31 czerwca 2022.
Miejsce złożenie pracy konkursowej – pok. 308, bud. A8.
Oprócz sławy i splendoru, przewidziano nagrody materialne.
Skład sądu konkursowego:
dr hab. Inż. arch. Marta Skiba prof. UZ – Instytut Architektury i Urbanistyki UZ - Polska
dr Inż. arch. Alicja Maciejko – Instytut Architektury i Urbanistyki UZ - Polska
PhD w zakresie architektury Inna Abramiuk – Łucki Techniczny Uniwersytet Narodowy w Łucku - Ukraina
mgr Inż. arch. Agnieszka Wierzbicka – Instytut Architektury i Urbanistyki UZ - Polska
mgr Inż. arch. Mirosław Strzelecki – Instytut Architektury i Urbanistyki UZ - Polska
Pytania dotyczące konkursu proszę przesyłać na adres: mstrzelecki@uz.zgora.pl

 Więcej informacji  >>fb IAIU