AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – SEMESTR LETNI

kierunek  #architekturauz

rozpoczęcie rejestracji internetowej: 1 lutego 2023 roku
ostatni dzień rejestracji internetowej – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych –19 lutego 2023 roku
ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców – 19 lutego 2023 roku (do godz.: 23:59)
przegląd prac własnych wraz z rozmowa kwalifikacyjną – 20 lutego 2023 roku od godziny 10.00 w sali 308 bud. A-8 (ul. Podgórna 50e, 65-246 Zielona Góra)


obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami: 20 – 28 lutego 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego)
ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów, w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia do 24 lutego 2023 roku

Więcej info www.>>>

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/szczegolowy-kalendarz-rekrutacji-na-studia-stacjonarne-drugiego-stopnia/