< wstecz

Szanowna Pani
Prof. zw. dr hab. inż. architekt
Hanna Kozaczewska-Golasz


Szanowna Pani Profesor,

Aktywność naukowa i dydaktyczna Pani Profesor została zapoczątkowana doktoratem obronio-nym w 1973 roku we Wrocławiu. Współpraca z Katedrą Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie grudzień 2016 - czerwiec 2019 to bardzo krótki, ale jakże owocny epizod w bardzo bogatej karierze Pani Profesor. W okresie tym powstały dwie kolejne monografie Pani Pro-fesor: Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku, która ukazała się
w 2018 r. oraz kolejna na temat portali w kościołach średniowiecznych, złożona do druku w 2019 r.
W 2016 r. w odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej wystawa Pani Profesor
p.t. „HALOWE KOŚCIOŁY Z XIV WIEKU NA ŚLĄSKU". Wystawa objęła wszystkie kościoły halowe zachowane w historycznych granicach Śląska. Zawierała szczegółową dokumentację i opis osiemnastu świątyń halowych, najwięcej, bo aż jedenaście z nich, to obiekty pochodzące z terenu województwa dolnośląskiego. Cztery kościoły z woj. opolskiego, jeden – ze śląskiego, a dwa możemy podziwiać województwie lubuskim. Wymienione jako ostatnie to: kościół parafialny pw. NMP i św. Jana Ewangelisty w Kożuchowie oraz gotycka kolegiata pw. NMP w Gubinie.
Te trzy niepełne lata to także aktywność dydaktyczna Pani Profesor na rzecz naszych studen-tów. Pismem tym chciałbym wyrazić moją wielką wdzięczność za trud przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami studiującymi na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, za wolę
i gotowość dzielenia się z nimi swoją rozległą wiedzą.
Dziękuję i bardzo żałuję, że trudna sytuacja rodzinna zmusiła Panią Profesor do rozstania się
z naszą Alma Mater. Szanuję i podziwiam decyzję Pani Profesor, która tak pięknie wpisuje się
w rzymski tekst przysięgi małżeńskiej „Ubi tu, Caius, ibi ego, Caia”. Życzę wielu sił i wytrwałości
w codziennym trudzie opieki nad Mężem.
Do podziękowań i życzeń dołączają się pracownicy Katedry obecni na zebraniu w dniu 3 lipca 2019 r.


Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Link do pełnej treści podziękowania  (PDF)>>>