WBAiIŚ UZ

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

ul. Prof. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

Dziekanat:
tel.: 683282334; 683282521; 683282522

Biuro Dziekana:
tel.: 683282639
fax: 683284723
e-mail: Sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

Uwaga! W sprawach studenckich proszę kontaktować się z Dziekanatem.