PERS-Komputerowy System Informacji o Pracownikach

Zadaniem Komputerowego Systemu Informacji o Pracownikach- PERS

Zadaniem Komputerowego Systemu Informacji o Pracownikach jest przechowywanie oraz udostępnianie podstawowych danych o:

  • pracownikach,
  • jednostkach naukowo-dydaktycznych,
  • jednostkach administracyjnych
  • Uniwersystetu Zielonogórskiego.

Zakres przechowywanych informacji został tak wybrany, aby system był przydatny dla wszystkich pracowników UZ, zarówno naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji. W praktyce stosowany będzie w przypadku potrzeby uzyskania danych o konkretnym pracowniku lub też konkretnej jednostce organizacyjnej Uczelni. Chodzi tutaj o podstawowe informacje takie jak np. miejsce pracy pracownika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, pełnione przez pracownika funkcje (np. dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik Działu Płac), lokalizację jednostki na terenie uczelni itd.

 

Link do informacji o Pracownikach UZ>