PRACOWANIA TAiUOZ


Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków

Pracownicy:
dr inż. Alena KONONOWICZ (I etat)

dr hab. Michał PSZCZÓŁKOWSKI (II etat)

Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

02/2021