PRACOWNIA AMiU

Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej

Pracownicy:

mgr inż. arch. Rafał DUDZIK (asystent)
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI (asystent)
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK (adiunkt)
 

 Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

 

 

02/2021