PRACOWNIA AMiU

Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej

Pracownicy:

mgr inż. arch. Rafał DUDZIK (asystent)
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI (asystent)
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK (adiunkt)
mgr inż. arch. Agata Stępińska-Kaczmarczyk (asystent)
oraz
mgr inż. arch. Adriana Tulska (umowa zlecenie)
dr inż. Sebastian Kołodziej (umowa zlecenie)
mgr inż. arch. Elżbieta Ziomek (umowa zlecenie)
mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik (umowa zlecenie)
 

 Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

 

 

10/2021