PRACOWNIA APWiBE

Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego

Pracownik:
dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ (adiunkt)


Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

02/2021