PRACOWNIA KP

Pracownia Kształcenia Plastycznego:

Prcownicy:

mgr inż. arch. Wiktor BOSOWSKI (asystent)

mgr Czerniawska Małgorzata CZERNIAWSKA (asystent)

dr inż. arch. Maciejko Alicja (adiunkt)

mgr inż. arch. Miroslaw STRZELECKI (asystent) 1/2 etatu

Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

02/2021