PRACOWNIA KP

Pracownia Kształcenia Plastycznego:

Prcownicy:

mgr inż. arch. Wiktor BOSOWSKI (asystent)
dr Małgorzata CZERNIAWSKA (asystent)
mgr inż. arch. Paweł KOCHAŃSKI (asystent)
dr inż. arch. Alicja MACIEJKO (adiunkt)
mgr inż. arch. Miroslaw STRZELECKI (asystent) 1/2 etatu
dr hab. inż. arch. Krzysztof SKWARA (profesor UZ)

 

Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

10/2021