PRACOWNIA PUiPP

Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego (PPUiPP)

Pracownicy:

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BOHM  - (profesor) II etat

dr inż. arch. Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA - adiunkt

mgr inż. arch. Mateusz Klimek - asystent

dr hab inż. arch. Marta SKIBA (profesor UZ)

mgr inż. arch. Agnieszka WIERZBICKA - asystent

dr hab inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN (profesor UZ)

Dane kontaktowe/ Komputerowy System Informacji o Pracownikach /PERS>

 

Aktualizacja 02/2021