logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

ZAKŁAD TiHBMOZSP

ZAKŁAD TEORII I HISTORII BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH oraz OCHRONY ZABYTKÓW

 

Kierownik Zakładu:
prof. Jan GAWRON
kontakt>


Materiały dydaktyczne >
SylabUZ - Oferta Dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego
Studia I stopnia (linki do kart przedmiotów znajdują się poniżej)
Architektura (semestr zimowy 2016/2017) >
Architektura (semestr zimowy 2017/2018) >
Architektura (semestr zimowy 2018/2019) >

Studia II stopnia
Architektura (semestr letni 2017/2018) >
Architektura / Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
(semestr letni 2016/2017) >
Architektura / Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
(semestr letni 2018/2019)
>

Pracownicy:
prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ
kontakt>

dr inż. arch. Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA
kontakt>

dr inż.Alena KONONOWICZ
kontakt>

dr inż. arch. Alicja MACIEJKO
kontakt>

mgr Małgorzata CZERNIAWSKA
kontakt>


03/2018