ZAKŁAD TiPA

ZAKŁAD TEORII i  PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
(ZTiPA)

Pracownicy:

prof. dr  inż. arch. Zbigniew BAĆ -Kierownik Zakładu

Prowadzone przedmioty:
Podstawy projektowania architektonicznego I, II-(wykłady);
Projektowanie architektury usługowej (wykłady);
Projektowanie architektoniczne I - projektowanie architektury sportowo-rekreacyjno- uzdrowiskowej- (wykłady);
Projektowanie architektoniczne II - Kultura (wykłady);
Habitaty -środowisko mieszkaniowe,
H1>
Społeczne problemy architektury:
Pracownia inżynierska / magisterskaa 
<plan zajęć>

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
SylabUZ - Oferta Dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego
Studia I stopnia (linki do kart przedmiotów znajdują się poniżej)
Architektura (semestr zimowy 2016/2017) >
Architektura (semestr zimowy 2017/2018) >
Architektura (semestr zimowy 2018/2019) >
Architektura (semestr zimowy 2019/2020) >
Architektura (semestr zimowy 2020/2021) >

 

Studia II stopnia
Architektura (semestr letni 2017/2018) >
Architektura / Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
(semestr letni 2016/2017) >
Architektura / Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
(semestr letni 2018/2019) >

 


mgr inż. arch. Rafał DUDZIK

Prowadzone przedmioty:
Podstawy projektowania architektonicznego II - S1 PPA1>S1 PPA2>>
Projektowanie architektury jedno- i wielorodzinnej
S1 PAJ 1>, PAJ 2>, PAM>
Projektowanie architektury przemysłowej
Projektowanie architektury usługowej
Projektowanie architektoniczne I - projekt architektury sportowo-rekreacyjno-uzdrowiskowej
Projektowanie architektoniczne II - Kultura
SylabUZ dydaktyczne>
<plan zajęć >>


mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI

Prowadzone przedmioty:
Podstawy projektowania architektonicznego I - S1 PPA1 mat.dyd.>>
Podstawy projektowania architektonicznego II - S1 PPA2 mat.dyd.>>
Projektowanie architektury jednorodzinnej - S1
PAJ mat.dyd.>PAJ_1 mat.dyd.>>,PAJ_2mat.dyd.>>
Projektowanie architektury wielorodzinnej - S1 PAW>>
Projektowanie architektury przemysłowej  - S1 PAP>>
Projektowanie architektoniczne I - projekt architektury sportowo-rekreacyjno-uzdrowiskowej
S2- PA1>>, S2- PA2>,
Krajobraz miejski
S1_KM mat.dyd.>
Komputerowe wspomaganie projektowania  architektektonicznego 
S2 TI>>, SylabUZ>
Technologie informacyjne w architekturze i urbanistyce -  
S2_TIAiU mat.dyd.>
Projektowanie zespołów mieszkaniowych
 S1_PZM mat.dyd.>
<plan zajęć>
 SylabUZ dydaktyczne>


dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
Prowadzone przedmioty:
Podstawy projektowania architektonicznego I -
S1 PPA1 mat.dyd.>>
Podstawy projektowania architektonicznego II - S1 PPA2>>
Projektowanie architektury jednorodzinnej - S1
PAJ mat. dyd.1>,  PAJ 1b mat.dyd.>>, PAJ_2 mat.dyd.>>
Projektowanie architektury wielorodzinnej - S1 PAW>>
Projektowanie architektury usługowej - S1 PAU>>
Projektowanie architektoniczne I - projekt architektury sportowo-rekreacyjno-uzdrowiskowej  S2- PA1>>
Habitat - środowisko mieszkaniowe - S2- H1>>, H2 >>,
H3 mat.dyd. >>
Historia Architektury Współczesnej_wykład -S1 
SylabUZ 2017/18>, SylabUZ 2018/19>, HAW_w1>>, HAW mat.dyd.2>,HAW mat.dyd 2>, HAW mat.dyd.3>, HAW mat.dyd.4> HAW mat.dyd.5>
Projektowanie zespołów mieszkaniowych
S1_PZM mat.dyd.>,
<plan zajęć>
SylabUZ dydaktyczne>

 

dr inż.arch. Justyna KLESZCZ


Prowadzone przedmioty:
Projektowanie architektury usługowej
Projektowanie architektury wielorodzinnej S1
Społeczne problemy architektury
Projektowanie architektoniczne II
Pracownia inżynierska / magisterska
Etyka zawodu architekta
<plan zajęć>
SylabUZ _mat.dydaktyczne>

dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ

Prowadzone przedmioty:
Projektowanie architektury usługowej
Projektowanie architektury wielorodzinnej S1
Projektowanie architektoniczne I, II
Pracownia inżynierska / magisterska
<plan zajęć>
SylabUZ _mat.dydaktyczne>

01/10/2019