logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

ZAKŁAD UiPP

ZAKŁAD URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (ZUiPP)

Kierownik Zakładu:
dr hab inż.arch.Bogusław WOJTYSZYN, prof.UZ
kontakt>


dr inż.arch.Piotr SOBIERAJEWICZ
kontakt>

 

RAMOWY PROGRAM BADAWCZO-NAUKOWY
Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Problematyka badań nakreślona przez nowoutworzony w grudniu 2015 r.
Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska obejmuje urbanistyczne i ruralistyczne zagadnienia związane z rozwojem regionu lubuskiego oraz zrównoważonego planowania w kraju i na świecie.
W załączniku prezentujemy zakres prac naukowych podjętych i zaproponowanych do realizacji przez pracowników zakładu więcej (plik PDF) >>>

 

Aktualizacja 08/07/2017