logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

REKRUTACJA

KIERUNEK ARCHITEKTURA 

Na kierunku Architektura możesz uzyskac dyplomy: inżynierskiI (studia stacjonarne I stopnia)  i magisterski (studia stacjonarne II stopnia), uznawane w kraju, UE oraz w Szwajcarii.

Dyplom magisterski na kierunku Architektura umożliwia ubieganie się o pełne uprawnienia zawodowe w kraju i zagranicą (notyfikacja UE).

Oferujemy 

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

Rodzaj studiów
3,5- letnie studia stacjonarne, kończą się dyplomem uzyskania tytułu inżyniera architekta

Szczegółowe informacje związane z procesem rekrutacyjnym >>>

oraz

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Rodzaj studiów
1,5-roczne studia stacjonarne, kończą się dyplomem uzyskania tytułu magistra inżyniera architekta

ym  (st.stacjonarne II stopnia)>>>

 

Informacje  o procesie rekrutacji dostępne są także na stronie  internetowej  naszego wydziału

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ul. Prof. Szafrana 1,
65-516 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wbais.uz.zgora.pl
www.wbais.uz.zgora.pl

 

NOTYFIKACJA JEDNOSTKI W SPRAWIE UZNAWALNOŚCI KWALIFIKACJI DYPLOMÓW MAGISTERSKICH I INŻYNERSKICH Z ZAKRESU ARCHITEKTURY od roku akademickiego 2008/2009

Uniwersytet Zielonogórski został wpisany do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE tj. uzyskał możliwość notyfikacji dyplomów inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury od roku akademickiego 2008/2009.

Decyzja jest już opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113

W polskiej wersji językowej opublikowanego aktu w formacie pdf dyplomy architektów z polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdują się na stronie 65 dokumentu.

 

 

 aktualizacja 05/10/2018