ABSOLWENCI ARCHITEKTURY UZ

ROCZNIKI


Kierunki: Architektura i Urbanistyka, Architektura
Specjalność: Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne
Studia drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera architekta

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2015/2016 

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

220/2021

Absolwenci studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych 
Kierunki: Architektura i Urbanistyka, Architektura
Studia pierwszego stopnia z tytułem  inżyniera architekta

Roczniki 2008/09 do 2011/2012 (lista>>>)

2008/2009 (kierunek architektura i urbanistyka do 2012)

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013 (kierunek architektura od 2012)

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Zachęcamy do wypełnienia formularza dedykowanego dla Absolwentów kierunków Architektura i Urbanistyka i Architektura UZ( link do plików doc, docx i pdf wkrótce).