REKRUTACJA UZ

KIERUNEK ARCHITEKTURA 

Informacje  o procesie rekrutacji i kalendzarz rekrutacyjny dostępne są na stronie  internetowej  Uniwersytetu Zielonogórskiego www.rekrutacja.uz.zgora.pl

 http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura/

 

NOTYFIKACJA JEDNOSTKI W SPRAWIE UZNAWALNOŚCI KWALIFIKACJI DYPLOMÓW MAGISTERSKICH I INŻYNERSKICH Z ZAKRESU ARCHITEKTURY od roku akademickiego 2008/2009

Uniwersytet Zielonogórski został wpisany do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE tj. uzyskał możliwość notyfikacji dyplomów inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury od roku akademickiego 2008/2009.

Decyzja jest już opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113

W polskiej wersji językowej opublikowanego aktu w formacie pdf dyplomy architektów z polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdują się na stronie 65 dokumentu.

 

 

 aktualizacja 02/2022