STRUKTURA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ

DYREKTOR INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI  WBAiIŚ UZ

prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Sekretariat Instytutu AiU WBAiIŚ UZ:
Bożena PŁOSZAJ-KOBYŁECKA

Dane kontaktowe:
sekretariat@aiu.uz.zgora.pl
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / A-8 (Kampus: A)
ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, pok.308
+48 68 3282308 , 789441492

 

1) ZAKŁAD TEORII i HISTORII BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH
oraz OCHRONY ZABYTKÓW

Kierownik Zakładu: 
prof. Jan GAWRON

dr inż. arch. Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA 
dr inż. Alena KONONOWICZ
mgr Małgorzata CZERNIAWSKA


2) ZAKŁAD TEORII i  PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
Kierownik Zakładu:
prof dr inż. arch. Zbigniew BAĆ

dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
dr inż. arch. Justyna KLESZCZ
dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ
mgr inż. arch. Rafał DUDZIK
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI


3) ZAKŁAD URBANISTYKI i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN, prof.UZ 

prof. dr hab. inż.Jakub MARCINOWSKI
dr inż. arch. Alicja MACIEJKO

RAMOWY PROGRAM BADAWCZO-NAUKOWY
Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego >>>


4) SEKRETARIAT IAIU

Bożena PŁOSZAJ-KOBYŁECKA

Dane kontaktowe:
sekretariat@aiu.uz.zgora.pl
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / A-8 (Kampus: A)
ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, pok.308
+48 68 3282308 , 789441492


5) GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI  UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO A-8

dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
Uchwała Nr 181 Rady Wydziału BAiIŚ UZ 24/02/2016>>>
Galeria  bud. A8 link>>>
Galeria  bud. A0 link >>>

 

Więcej informacji oraz dane teleadresowe:

https://pers.uz.zgora.pl

 


13.05.2020