logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

STRUKTURA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

KIEROWNIK INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UZ

prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

 

1) ZAKŁAD TEORII i HISTORII BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH
oraz OCHRONY ZABYTKÓW

Kierownik Zakładu: 
prof. Jan GAWRON

prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI

dr inż. arch. Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA 
dr inż. Alena KONONOWICZ
dr inż. arch. Alicja MACIEJKO
mgr Małgorzata CZERNIAWSKA


2) ZAKŁAD TEORII i  PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
Kierownik Zakładu:
prof dr inż. arch. Zbigniew BAĆ

dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
dr inż. arch. Justyna KLESZCZ
mgr inż. arch. Rafał DUDZIK
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI

 


3) ZAKŁAD URBANISTYKI i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN, prof.UZ 

dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ

RAMOWY PROGRAM BADAWCZO-NAUKOWY
Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego >>>

4) GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI  UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO A-8
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
Uchwała Nr 181 Rady Wydziału BAiIŚ UZ 24/02/2016>>>
Galeria  bud. A8 link>>>
Galeria  bud. A0 link >>>

5) CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI  ds.. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ
– przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura
dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska
– przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura

oraz

Joanna Wróblewicz – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek architektura, KN APZ
Brygida Równicka – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek architektura, KN APZ

Dokumenty Wydziałowj Komisji dsJK  dostępne są pod linkiem >>

01.10.2019