PRACOWNIE INSTYTUTU AIU WBAiIŚ UZ

INSTYTUTU AIU WBAiIŚ UZ

Jednostki podrzędne Instytutu AiU WBAiIŚ UZ

  • Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej 
    link PERS - System Informacji o Pracownikach> 
  • Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego  link>

  • Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków  link>
  • Pracownia Kształcenia Plastycznego  link>
  • Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego  link>

05/2021