STRUKTURA INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI  IAIU WBAiIŚ UZ

dr hab. inż. arch. Marta SKIBA, prof.UZ - Dyrektor Instututu AiU ds. kształcenia

dr inż.arch.Alicja MACIEJKO- Z-a dyrektor Instututu AiU ds. kształcenia

 


PRACOWNICY JEDNOSTKI  IAIU WBAiIŚ UZ
(z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne):

Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej:

mgr inż. arch. Rafał DUDZIK (asystent)
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI (asystent)
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK (adiunkt)
 

 

Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego:


dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ (adiunkt)


Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków:

dr inż. Alena KONONOWICZ (adiunkt)
dr hab. Michał PSZCZÓŁKOWSKI (II ETAT)Pracownia Kształcenia Plastycznego:

mgr inż. arch. Wiktor BOSOWSKI (asystent)
mgr Czerniawska Małgorzata CZERNIAWSKA (asystent)
dr inż. arch. Alicja MACIEJKO (adiunkt)
mgr inż. arch. Miroslaw STRZELECKI (asystent) 1/2 etatuPracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego:

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BOHM - (profesor) II etat
dr inż. arch. Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA - (adiunkt)
mgr inż. arch. Mateusz Klimek - (asystent)
dr hab inż. arch. Marta SKIBA (profesor UZ)
mgr inż. arch. Agnieszka WIERZBICKA - (asystent)
dr hab inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN (profesor UZ)


 GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI  UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO A-8
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK (A8)
mgr   Małgorzata CZERNIAWSKA (A0)
Uchwała Nr 181 Rady Wydziału BAiIŚ UZ 24/02/2016>>>
Galeria  bud. A8 link>>>
Galeria  bud. A0 link >>>

 

Więcej informacji oraz dane teleadresowe:

https://pers.uz.zgora.pl

 


02.2021