STRUKTURA INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Sebastian KołodziejSebastian Kołodziejhańskif="http://1" _fcksavedurl="http://1">STRUKTURA ORGANIZACYJNA
INSTYTUTU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI  IAIU WBAiIŚ UZ

dr hab. inż. arch. Marta SKIBA, prof.UZ - Dyrektor Instututu AiU ds. kształcenia

dr inż.arch.Alicja MACIEJKO- Z-a dyrektor Instututu AiU ds. kształcenia

 


PRACOWNICY JEDNOSTKI  IAIU WBAiIŚ UZ
(z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne):

Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej:

mgr inż. arch. Rafał DUDZIK (asystent)
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI (asystent)
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK (adiunkt)
mgr inż. arch. Agata Stępińska-Kaczmarczyk (asystent)
oraz
mgr inż. arch. Adriana Tulska (umowa zlecenie)
dr inż. Sebastian Kołodziej (umowa zlecenie)
mgr inż. arch. Elżbieta Ziomek (umowa zlecenie)
mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik (umowa zlecenie)

 Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego:


dr inż. arch. Piotr SOBIERAJEWICZ (adiunkt)


Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków:

dr inż. Alena KONONOWICZ (adiunkt)
dr hab. Michał PSZCZÓŁKOWSKI, prof.UZ (II ETAT)
dr Barbara Bielinis-Kopeć (umowa zlecenie)Pracownia Kształcenia Plastycznego:

mgr inż. arch. Wiktor BOSOWSKI (asystent)
dr  Małgorzata CZERNIAWSKA (asystent)
mgr inż. arch. Paweł KOCHAŃSKI (asystent)
dr inż. arch. Alicja MACIEJKO (adiunkt)
mgr inż. arch. Miroslaw STRZELECKI (asystent) 1/2 etatu
dr hab. inż. arch. Krzysztof SKWARA (profesor UZ)

 Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego:

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BOHM - (profesor) II etat
dr inż. arch. Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA - (adiunkt)
dr hab. inż. arch.Łukasz DUMARSKI (profesor UZ)
mgr inż. arch. Mateusz KLIMEK - (asystent)
dr hab inż. arch. Marta SKIBA (profesor UZ)
mgr inż. arch. Agnieszka WIERZBICKA - (asystent)
dr hab inż. arch. Bogusław WOJTYSZYN (profesor UZ)


 GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI  UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO A-8
dr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK (A8)
dr  Małgorzata CZERNIAWSKA (A8)
Uchwała Nr 181 Rady Wydziału BAiIŚ UZ 24/02/2016>>>
Galeria  bud. A8 link>>>

 

Więcej informacji oraz dane teleadresowe:

Link do PERS - Systemu Informacji o Pracownikach UZ
https://pers.uz.zgora.pl/

 


10.2021