PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studenckie

Koordynator praktyk WBAiIŚ UZ
arch.MATEUSZ KLIMEK
e-mail: m.klimek@aiu.uz.zgora.pl
lub

konktakt z Sekretariatem IAIU

ul. prof. Z. Szafrana 1 bud.A8 pok.308
65-516 Zielona Góra
tel. (+48) 68 328 23 08
tel. (+48) 789 441 492
e-mail: sekretariat@aiu.uz.zgora.pl