ARCHITEKTURA Z WIELU PERSPEKTYW 07/2016

WYSTAWA „ARCHITEKTURA Z WIELU PERSPEKTYW” W GALERII ARCHITEKTURY I SZTUKI WBAiIŚ UZ 06/2016

 

Dnia 28.06.2016 r. w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska UZ odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.: „ARCHITEKTURA
Z WIELU PERSPEKTYW”. Wystawa objęta została patronatem Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego - dr hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ oraz Kierownika Katedry AIU WBAiIŚ UZ - prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia.
Zaprezentowano obszerny materiał fotograficzny zebrany podczas działań organizowanych przez Katedrę AIU WBAiIŚ UZ wspólnie z Kołem Naukowym „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”. Na wystawie znalazły się zdjęcia z warsztatów architektonicznych, Letnich i Jesiennych Szkół Architektury, wizyt studialnych – Architours, Festiwali Nauki oraz innych wydarzeń integrujących środowisko akademickie w latach 2015-2016.Organizatorami wydarzenia była Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ (prof. dr inż. arch. Z. Bać, mgr inż. arch. J. Juchimiuk, mgr inż. arch. M. Golański) oraz Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali : Dziekan WBAiIŚ UZ, dr hab. inż. J. Marcinowski, prof. UZ oraz prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać-Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ oraz opiekun naukowy KN „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” - mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk.
Fotografie składające się na wystawę wykonano w konwencji „zdjęcie w zdjęciu”. Wystawa została poprzedzona kilkoma sesjami fotograficznymi „z wielu perspektyw”, w trakcie których członkowie Koła Naukowego APZ pozowali z białymi planszami, na które dzięki cyfrowej obróbce graficznej wmontowane zostały kolaże zdjęć dokumentujących działania Koła w latach 2015-2016. Zdjęcia wykonane przez mgr inż. arch. J. Juchimiuk i mgr inż. arch. M. Golańskiego prezentowały Letnie i Jesienne Szkoły Architektury w miejscowości Krzywa k. Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Pasterka k. Karłowa w Górach Stołowych, warsztaty architektoniczne „Krzyżówka Zielonogórska”, Festiwal Nauki 2015, Galę Laur Naukowca 2016, a także przygotowań do wystawy „Kreowanie Zrównoważonej Przestrzeni Architektonicznej”. W ramach spojrzenia „z innej perspektywy” studenci wykonali także kolaże z własnych oraz archiwalnych zdjęć Koła Naukowego APZ dokumentujące
m.in.: Otrzęsiny Architektury 2016 (autorzy fotografii: J. Jarzyna, A. Kawałek, M. Skotnicka,
E. Stępkowska, M. Dylewska), Architour Wrocław 2016 - wizytę studialną w domu atrialnym prof. Z. Bacia (foto: H. Pawłyk, A. Klechamer, K. Skoczylas), Architour Poznań 2016 (foto.:
D. Kukawa, H. Pawłyk, mgr M. Czerniawska), Festiwal Nauki 2016 (foto.: A. Wojciechowska,
J. Wróblewicz, P. Pachut, B. Równicka, K. Tajchert, A. Klechamer, K. Skoczylas, D. Kukawka,
K. Lis) oraz warsztaty architektoniczne dotyczące Projektowania Uniwersalnego (dr M. Garbat, stud. D. Marcinowska). Autorką wykonanych w technice czarno-białej zdjęć przedstawiających modelki i modeli z Koła Naukowego APZ była Katarzyna Kozłowska, która w roku 2015 otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „PORTRET”. Za wykonanie zdjęć wielobarwnych odpowiadali m.in. studenci Aureliusz Szkop, Daria Sługocka oraz Anna Kawałek. W późniejszą obróbkę graficzną, wybór i zakomponowanie kolaży zdjęć zaangażowani byli m.in. studenci A. Wojciechowska, A. Szkop, P. Pachut, J. Wróblewicz, A. Kawałek, K. Cebula, H. Pawłyk, A. Klechamer, K. Skoczylas oraz opiekunowie z KAIU WBAiIŚ UZ.


Podczas jednej ze studenckich sesji fotograficznych w budynku A-8 obecna była także regionalna telewizja TVP Gorzów Wielkopolski, która zrealizowała do programu „Kwadrans Akademicki” materiał o Kole Naukowym APZ w związku z otrzymanymi w czerwcu br. nagrodami (Laur Naukowca - Innowacyjny Projekt Roku oraz drugie miejsce w kategorii Najpopularniejszy Studencki Projekt Roku). Wystawa „Architektura z wielu perspektyw” cieszyła się dużym zainteresowanie zarówno ze strony studentów i ich rodzin, pracowników UZ, jak i innych odwiedzających.


 

Patronat:
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
oraz
Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać

Kurator Galerii AiS WBAiIŚ UZ:
prof.Jan Gawron

Koncepcja wystawy:
mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch.Michał Golański

Organizacja:
Katedra AIU WBAiIŚ UZ
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch.Michał Golański

oraz

Koło Naukowe " Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"-
Studenci kierunku AiU WBAiIŚ UZ:
A. Wojciechowska,K.Kozłowska, A.Szkop, J. Wróblewicz, P. Pachut,  B. Równicka,  A. Klechamer,
K. Skoczylas, D. Kukawka, A. Kawałek, K. Cebula, H. Pawłyk, S.Danak, K.Huzar i inni członkowie KN APZ.

Sesja fotograficzna:
K.Kozłowska, A.Szkop, D.Sługocka, A.Kawałek

Modele
studenci kierunku AiU WBAiIŚ UZ /Koło Naukowe " Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej":
A. Wojciechowska, A.Szkop, J. Wróblewicz, P. Pachut, B. Równicka, A. Klechamer,
K. Skoczylas, D. Kukawka, A. Kawałek, K. Cebula, H. Pawłyk, M.Kozik, D.Sługocka, Patryk Kmiecik,
J.Jarzyna, P.Falbierska, M.Dylewska, W.Marek.
 

Przygotowanie graficzne:
A. Wojciechowska,K.Kozłowska, A.Szkop, J. Wróblewicz, P. Pachut, B. Równicka,W.Marek , A. Kawałek, K. Cebula, H. Pawłyk i i inni członkowie KN APZ.

 Galeria zdjęć z wernisażu poniżej