CENTRUM KONFERENCYJNE W ZIELONEJ GÓRZE

05

03

15

WYSTAWA PROJEKTÓW CENTRUM KONFERENCYJNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Dnia 5 marca 2015 r. o godz. 12.00 w foyer Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska przy ul. Prof. Z. Szafrana 1 odbyła się wystawa prac studentów i absolwentów kierunku Architektura i Urbanistyka. Wystawa była efektem umowy Wydziału z władzami Miasta Zielona Góra w oparciu o aktualne plany inwestycyjne miasta. Opiekę merytoryczną nad pracami sprawował prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać - kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Zaprezentowane prace dyplomowe autorstwa Joanny Heluszki i Weroniki Mizgier oraz kursowe trzech zespołów projektowych:
Ilona Pisera i Dawid Jankowiak, Emilia Pieróg i Jakub Omachel, Natalia Mikietyńska i Mateusz Klimek, dotyczyły koncepcji Centrum Kongresowego w Zielonej Górze wraz z propozycją zagospodarowania przestrzeni w dwóch wybranych punktach miasta: w okolicach Palmiarni oraz Filharmonii Zielonogórskiej. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: prorektor ds. studenckich UZ, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. rozwoju UZ, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ, prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof.UZ oraz kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać. W otwarciu wystawy wzięli również udział: Bogdan Nowak - członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Maria Grzybowicz reprezentująca Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Kazimierz Łatwiński – radny Miasta Zielona Góra oraz przedstawiciele organizacji branżowych: Paweł Kochański– Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów O/ Zielona Góra, Jerzy Gołębiowski –Prezes zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich O/ Zielona Góra i Leon Szapowałow - członek zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich O/ Zielona Góra.
Przedstawione na planszach i modelach zróżnicowane rozwiązania architektoniczne stanowią dla władz Miasta Zielona Góra doskonały materiał studialny poprzedzający właściwą inwestycję.
Z kolei studenci oraz absolwenci kierunku Architektura i Urbanistyka mieli możliwość zmierzenia się
z aktualnymi problemami Zielonej Góry i projektowania w realnej przestrzeni miasta.

 

Organizatorzy:
KAIU WBAiŚ UZ
Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
mgr inż.arch Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch.Michał Golański
współpraca: mgr inż. arch. Rafał Dudzik

Współpraca:
Studenci II roku studiów II stopnia AIU WBAiIŚ UZ,
absolwenci AIU WBAiIŚ UZ oraz 
Koło Naukowe Studentów AiU WBAiIŚ UZ Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej

Linki:

http://www.rtvlubuska.pl

http://www.lubuskie.uw.gov.pl

 http://tv.uz.zgora.pl

 Foto:J.Juchimiuk

 

GALERIA:

(Fotorelacja:J.Juchimiuk, 2015)