FESTIWAL NAUKI 2016

< wstecz

 Wystawa pt.:„ZIEMIA LUBUSKA W 15 ODSŁONACH” prezentuje wybór prac studentów I, II i III roku, które powstały w ramach programu kształcenia plastycznego pod kierunkiem prof. Jana Gawrona i mgr Małgorzaty Czerniawskiej. Inspirując się urodą Ziemi Lubuskiej oraz przy pomocy różnorodnych technik rysunkowych i malarskich, studenci dokonali indywidualnego wyboru ciekawych miejsc i wykonali serię prac będących indywidualną interpretacją architektury tego regionu. (stud.:K.Lis, M.Chodorska,T.Grabowski, J.Szczerbicka, B.Górski, A.Wodawska, N.Żeletko)
Wystawy przygotowane pod opieką prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia, mgr inż. arch. Justyny Juchimiuk oraz mgr inż. arch. Michała Golańskiego, a współtworzone przez członków Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" oraz studentów kierunku Architektura WBAiIŚ UZ w latach 2015-2016 charakteryzują się bardzo zróżnicowaną tematyką dotykającą projektowania opartego o moduł, w małej i dużej skali, począwszy od struktur ruchowych, zabawowych, przez ilustracje i kompozycje płaskie i przestrzenne, kończąc na domach w zabudowie atrialnej. Wszystkie wystawy prezentowane były Galerii Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ.


Wystawa pt.: „DREWNIANE STRUKTURY ZABAWOWE” prezentująca wybrane modele przestrzenne , stanowią przykład architektury modularnej. Studenci I roku czerpali inspiracje z otaczającej ich natury, zabytków architektonicznych oraz współczesnego wzornictwa. Zaprojektowane przez nich kompozycje przestrzenne posiadają elementy zaliczające się do małej architektury. Dzięki takiemu połączeniu powstały struktury zabawowe, które łączą dwie istotne aktywności, tak ważne dla młodych użytkowników tego typu obiektów - zabawę i naukę. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane na podstawie modułów i wykonane z drewnianych elementów, dzięki czemu pozwalają dostrzec piękno naturalnego materiału( Autorzy modeli: stud. S.Dominiak, A.Drozd, K.Gnatowicz, K.Kaczmarek, A.Klechamer, J.Kostrzewa, E.Kowalski, D.Kukawka, G.Malanowska, M.Miszczak, R.Mróz, H. Pawłyk, K.Skoczylas, A.Sławińska, A.Tkacz).


Na wystawie pt.: „MODUŁ W ARCHITEKTURZE – ARCHITEKTURA MODULARNA-
STRUKTURY RUCHOWE DLA DZIECI I ZWIERZĄT, KOMPOZYCJE PŁASKIE I PRZESTRZENNE”
przedstawiono prace studentów kierunku Architektura z 2015/16, które zostały wykonane na przedmiocie Podstawy projektowania architektonicznego II. Podobnie jak w przypadku struktur drewnianych, te również projektowane były na siatce modularnej. Wszystkie elementy tych struktur mają kształt sześcianu ale w różny sposób traktowane były wypełnienia jego ścian. Struktura zabawowa dedykowana była dzieciom i zwierzętom, co było nie lada wyzwaniem dla studentów, lecz dzięki ich wytrwałości i cierpliwości powstała tak kolekcja. Dodatkowym utrudnieniem było narzucenie dwóch kontrastowych kolorów, jakimi są niebieski i czerwony. Wystawa ta ukazuje jak bardzo kreatywni i pracowici są studenci.(Autorzy modeli dwóch w/w wystaw: K.Cebula, A.Danak, S.Dominik, A. Drozd, A.Dudziak, K.Gnatowicz , M.Gudwiłowicz, K.Huzar , K.Kaczmarek, A.Klechamer, P.Kmieć, J.Kostrzewa, E. Kowalski, K.Krasowska , J.Kubczyński, D.Kukawka , K. Lis, G. Malanowska, R. Mróz, H. Pawłyk, K.Skoczylas, A. Sławińska, M.Śliwa, A. Tkacz, I.Zagrobelna, K. Zawodzińska)


„DOMY ATRIALNE”
to wystawa prezentująca rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dotyczące zabudowy jednorodzinnej . Aby poczuć klimat i bardziej przybliżyć odbiorcom filozofię projektowania tego typu zabudowy, studenci zaproponowali także rozwiązania w większej skali dla wnętrz tych obiektów. Jednak zanim powstała tak ciekawa wystawa, autorzy udali się na architektoniczny wyjazd studialny –Architour do Wrocławia by zobaczyć takie właśnie obiekty, zaprojektowane przez prof.dr inż.arch.Z.Bacia. Studenci mieli także możliwość obejrzenia wnętrza własnego domu atrialnego Profesora. Dla nich jako przyszłych architektów ta wizyta studialna była nie tylko doskonałą możliwością na poszerzanie swojej wiedzy na temat takiej zabudowy mieszkaniowej lecz również była doskonałą okazją do bezpośredniego obcowania z architekturą wg autorskiej zasady prof.Z.Bacia- A.O.W.- Autopsja/Obserwacja/Wyobraźnia. Zaprezentowane na wystawie studenckie projekty domów atrialnych stanowią przykład architektury opartej o moduł. Prezentują one różne koncepcje, bazując na czterech typach zabudowy atrialnej naśladującej litery: „L”, „O”, „C” oraz „I”. (Autorzy modeli: K. Cebula, S.Dominika, A. Drozd, K.Kaczmarek, A.Klechamer, E.Kowalski, D.Kukawka, M. Miszczak, G.Malanowska, H.Pawłyk, K.Skoczylas, A.Sławińska, A. Tkacz).

BAJKA, BAŚŃ, OPOWIADANIE- ILUSTRACJE WYBRANE. Wystawa zawiera prace studentów I roku Architektury (2014-2016), którzy podczas zajęć projektowych wcielili się w rolę ilustratorów bajek. Każdy z nich wybrał jedną bajkę, baśń lub opowiadanie i na podstawie ich tekstu, swojej wyobraźni oraz talentu artystycznego stworzył jedyne w swoim rodzaju ilustracje, które w zestawieniu stworzyły bardzo interesującą plastycznie wystawę. (Autorzy opracowań ilustracyjnych m.in.: H.Pawłyk, A.Szkop, K.Pojasek, M.Machowska, K.Cebula, K.Kaczmarek, J.Iwanowicz, K.Skoczylas, J.Kubczyński ).

SFERY W TRZECIM WYMIARZE. W ramach wystaw zaprezentowano także modele przestrzenne sfer, które powstały na przedmiocie Zaawansowane systemy konstrukcyjne pod opieką
dr inż. arch. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ. Makiety wykonane zostały przez studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ. Zadaniem, a jednocześnie wyzwaniem stała się budowa sfery, zwanej potocznie kopułą. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się proste - promień sfery regulowany jest przez zmianę długości prętów, a pokrycie konstrukcji stanowią dwa rodzaje trójkątów, co ułatwia jej obudowę. Natomiast w praktyce zaczęły pojawiać się problemy – z jakiego materiału zrobić? za pomocą czego złączyć? Na szczęście każdy kreatywny student znalazł swój pomysł na budowę modelu, począwszy od patyczków od zapałek, wykałaczek łączonych klejem lub modeliną, po druciki oraz modele z papieru( Autorzy modeli: stud.D.Sługocka, K. Tajchert , A.Pieńkosz, M.Kozik, K.Firuta , Ł.Rybski, S.Gryd, N. Józefiak, S. Gortych , A.Przybylska, A.Erżant, M. Drupka, P.Rzadkowska, S.Lewandowska, A. Szkop, P.Rubisz, N.Mikłaszewicz).

"KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA", "KOMPOZYCJA PŁASKA"
Galeria Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ 13.06/2016-10/2016 jako część FN 2016.
Wystawa miała charakter artystyczno-naukowy, o zasięgu uczelnianym/regionalnym. Patronat nad wystawą objęli Dziekan WBAiIŚ UZ - dr hab. inż. J. Marcinowski, prof. UZ oraz prof. dr inż. arch. Z. Bać- Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ. Wystawiane własne prace studentów to dodatkowe poszukiwania architektoniczne wybiegajace ponad ramy programu studiów czy autorskich planów dot. pracy dyplomowej. Prezentowane prace powstały jako wynik działań w ramach aktywności w Kole Naukowym związanych z poszukiwaniem detalu stosowanego we współczesnych rozwiązaniach posadzek i placów miejskich a przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w ramach kontynuacji działań warsztatowych dot. Uniwersal Design (Projektowania Uniwersalnego) oraz sporządzania mapy barier architektonicznych na terenie Kampusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego. (Członkowie KN APZ , rok I,II,III).
 

INNOWACYJNY PROJEKT ROKU 2016 - LAUR NAUKOWCA to wystawa dokumentująca osiągnięcia członków Koła Naukowego APZ zawierająca bogaty materiał fotograficzny wykonany podczas letnich i jesiennych szkół architektury (Krzywa, Pasterka, Trzebiechów, Wójtowice), warsztatów architektonicznych, seminariów, wyjazdów studialnych- Architours i innych działań twórczych podejmowanych przez koło w latach 2015/2016. W tym roku Koło Naukowe APZ zdobyło Laur Naukowca 2016 w kategorii Innowacyjny Projekt Roku za zgłoszony interdyscyplinarny projekt
pt.: „Kreowanie Zrównoważonej Przestrzeni Architektonicznej” oraz nagrodę w plebiscycie internetowym w kategorii Najpopularniejszy Studencki Projekt Roku, zajmując zaszczytne drugie miejsce na podium. Pod koniec czerwca br. planowana jest kolejna wystawa zrealizowanych projektów KN APZ, zamknięta w „ramach” posteru trzymanego przez członków koła naukowego Twórcami wystawy są wszyscy Członkowie koła APZ - blisko 100 osób począwszy od 2015roku !
(Autorzy zdjęć to m.in.: K.Kozłowska, D.Sługocka, A.Szkop, A.Wojciechowska, A.Wróblewicz, P.Pachut, A.Klechamer, K.Skoczylas, A.Kawałek, D, Kukawka, J.Śmietańska i Pracownicy naukowi
z KAIU WBAiIŚ UZ ).

ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA. WŁOCHY – NIEMCY – HOLANDIA.
Ostatnia wystawa zawiera obszerny materiał fotograficzny zebrany przez uczestników dwóch ogólnopolskich konferencji i wyjazdów studialnych do Niemiec, Holandii oraz Włoch organizowanych przez Katedrę AIU WBAiIŚ UZ oraz WBA ZUT w Szczecinie. Prezentowany w Galerii Architektury
i Sztuki WBAiIŚ UZ zbiór ponad 100 fotografii architektury współczesnej, których autorami są reprezentanci sześciu krajowych ośrodków naukowych: WBiA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, WB, Politechniki Częstochowskiej, WA Politechniki Krakowskiej, WA Politechniki Poznańskiej, WA Politechniki Śląskiej oraz Katedry AIU WBAIŚ UZ
(prof. dr inż. arch. Z. Bać, dr inż. arch. J. Kleszcz, dr inż. arch. R. Pustelnik, mgr inż. arch. M. Golański, mgr inż. arch. J. Juchimiuk). Patronat honorowy nad wystawą objęli Dziekan WBA ZUT w Szczecinie – dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ndzw. ZUT oraz Dziekan WBAiIŚ UZ –dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ. Wystawa w październiku br. prezentowana będzie także na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.