FESTIWAL NAUKI 2016

< wstecz

 
"KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA", "KOMPOZYCJA PŁASKA"
Galeria Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ 13.06/2016-10/2016 jako część FN 2016.

Wystawa miała charakter artystyczno-naukowy, o zasięgu uczelnianym/regionalnym.
Patronat nad wystawą objęli Dziekan WBAiIŚ UZ - dr hab. inż. J. Marcinowski,
prof. UZ oraz prof. dr inż. arch. Z. Bać- Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ.
Wystawiane własne prace studentów to dodatkowe poszukiwania architektoniczne wybiegajace ponad ramy programu studiów czy autorskich planów dot. pracy dyplomowej.
Prezentowane prace powstały jako wynik działań w ramach aktywności w Kole Naukowym związanych z poszukiwaniem detalu stosowanego we współczesnych rozwiązaniach posadzek i placów miejskich
a przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach kontynuacji działań warsztatowych dot. Uniwersal Design (Projektowania Uniwersalnego) oraz sporządzania mapy barier architektonicznych na terenie Kampusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego. (Członkowie KN APZ , rok I,II,III).