FESTIWAL NAUKI 2017 WYSTAWY/ GALERIA AIS

WYSTAWA
Możliwości rozwoju funkcjonalno- -przestrzennego miast woj. lubuskiego – wybrane przykłady /
dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska,

Główną oś sieci osadniczej województwa lubuskiego tworzą przede wszystkim dwa ośrodki są to: Zielona Góra i Gorzów Wlkp. Sąsiadujące z miastami gminy charakteryzujące się dużą dynamiką procesów społeczno-gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych. Miasta Sulechów, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański oraz Krosno Odrzańskie stwarzają ze względu na korzystne tendencje rozwoju oraz powiązania z Zieloną Górą możliwości dalszej rozbudowy funkcjono-przestrzennej.
Istotną rolę w strukturze osadniczej województwa stanowią także pozostałe ośrodki miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie między innymi takie jak: Żary, Żagań oraz zlokalizowane w Dolinie Odry Kostrzyn, Słońsk, Cybinka, Słubice, Gubin – gmina, Gubin – miasto, Nowa Sól – gmina. Ośrodki zlokalizowane przy głównych trasach i węzłach komunikacyjnych oraz związane z obszarem transgranicznym uzupełniają rozwijającą się sieć osadniczą.
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci powiązań komunikacyjnych i transportowych województwa lubuskiego stwarza możliwości dalszego prawidłowego rozwoju funkcjonalno-przestrzennego obszaru w tym także miast takich jak: Sulechów, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Żary i Żagań będących tematem prac kursowych i dyplomowych studentów KAiU WBAIŚ UZ. Transport i komunikacja rozwijają się przede wszystkim między głównymi ośrodkami miejskimi. Układ komunikacyjny województwa tworzą drogi kategorii krajowej, wojewódzkiej, powiatowej
i gminnej. Jakość dróg jest zróżnicowana ale dobrze rozwinięta co umożliwia transformację obszarów funkcjonalnych miast będących tematem prac kursowych
i dyplomowych studentów KAiU WBAIŚ UZ. Najważniejszym czynnikiem kształtowania komunikacji samochodowej w województwie lubuskim jest jego położenie przy głównych osiach komunikacyjnych północ-południe poprzez modernizowaną trasę szybkiego ruchu S-3 oraz autostrady A-2 i A-18. Pozostałe formy komunikacji takie jak linie kolejowe, transport wodny i lotniczy (Lotnisko Zielona Góra/Babimost leży 34 km na północny-wschód od Zielonej Góry) wymagają dalszej rozbudowy, modernizacji i budowy poprzez tworzenie zintegrowanych węzłów komunikacji.
Wykorzystanie walorów przestrzeni przyrodniczej zgodnie z zasadami równoważenia rozwoju z zachowaniem jej cennych wartości, stanowi istotę rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych opracowywanych miast. Ww. funkcje są jednym z mierników poziomu jakości życia mieszkańców. Wzajemne powiązania korytarzy przyrodniczych z ich właściwym zagospodarowaniem funkcjonalno-przestrzennym umożliwia rozwój turystyki i rekreacji w skali gminy, powiatu, województwa, regionu, kraju oraz Europy. Zwracając szczególna uwagę na najważniejsze atuty opracowywanych, wybranych miast województwa lubuskiego w kontekście ekologicznym, ekonomicznym i społecznym przy zachowaniu tradycyjnych wartości, a także uwarunkowań historyczno-kulturowych regionu przedstawiono przykłady możliwości ich rozwoju funkcjonalno-przestrzennego.
Autorzy prezentowanych prac: Justyna Łanowska, Artur Matuszewski, Monika Makulska, Magdalena Seifert, Łukasz Byczkowski, Paulina Kędziora
Prowadzący dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska,