KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI 06/2016

Wystawa „KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ ” w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

Od 06 do 28.06.2016 r. w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ gościła wystawa fotograficzna pt.: „KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ”. Wydarzenie objęte zostało patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego - dr hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ oraz Kierownika Katedry AIU WBAiIŚ UZ - prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia autorstwa mgr inż. arch. Justyny Juchimiuk i mgr inż. arch. Michała Golańskiego obrazujące działania realizowane w latach 2013-2016 przez pracowników Katedry AIU ze studentami kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ oraz członkami Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”.
Zbiór zdjęć w formie reportażu przedstawiał zmagania projektowe, budowlane oraz organizacyjne w ramach Letnich i Jesiennych Szkół Architektury przeprowadzonych zarówno na terenie województwa lubuskiego, jak również w Parku Narodowym Gór Stołowych
i Górach Bystrzyckich.
Fotografie zaprezentowały m.in.: proces powstawania „Symfonii Żerdziowej” - kadrującej krajobraz górski drewnianej instalacji zrealizowanej w 2014 roku w Wójtowicach k. Bystrzycy Kłodzkiej podczas XII Letniej Szkoły Architektury i podejmowanych tam działań inwentaryzacyjno-projektowych. „Symfonia Żerdziowa” jest nową atrakcją turystyczną na mapie Wójtowic, miejscem szczególnym, które podkreśla walory krajobrazowe Kotliny Kłodzkiej oraz trwałym punktem docelowym wycieczek, pełniącym jednocześnie rolę lokalnej przestrzeni publicznej dla wydarzeń społeczno-artystycznych. Użytkownikami i odbiorcami zaprojektowanej struktury są lokalni mieszkańcy jak i przyjezdni turyści. Na podstawie projektu instalacji plenerowej prof. Zbigniewa Bacia studenci wykonali model w skali 1:50. Następnie przy pomocy wcześniej przygotowanych żerdzi zrealizowano „Symfonię żerdziową” – przestrzenną strukturę w formie trzech ustawionych w rzędzie i spiętych ze sobą diagonalnymi ramami sześcianów. Wewnątrz sześcianów znalazły się ławy do siedzenia, a przed nimi platforma do inscenizacji artystycznych.
Fotografie z miejscowości Krzywa k. Nowogrodu Bobrzańskiego stanowiły zapis II etapów wznoszenia innowacyjnej jednostki będącej częścią samowystarczalnego zespołu zabudowy atrialnej, zaprojektowanej i opracowanej przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Bacia w Katedrze Architektury i Urbanistyki. Eksperymentalna i uniwersalna „BAĆ-ARKA” jest elementem powtarzalnym zespołu 18 budynków. Prototypowa jednostka realizowana we współpracy z Fundacją Wzajemnej Pomocy „Arka” wybudowana została rękami studentów, ich opiekunów oraz pensjonariuszy ośrodka fundacji. Zdjęcia przedstawiły także codzienną wspólną egzystencję mieszkańców remontowanego gospodarstwa wiejskiego, położonego w trudno dostępnej, ale za to w malowniczej scenerii Doliny Dolnego Bobru, wzajemne relacje pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także wspierającego studentów na rusztowaniu Dziekana WBAiIŚ UZ-dr hab. inż. J. Marcinowskiego.
Kolejna część zaprezentowanych na wystawie zdjęć wykonana została w trakcie I Jesiennej Szkoły Architektury w Pasterce k. Karłowa na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, której uczestnicy pod kierunkiem prof. Z. Bacia i mgr J. Juchimiuk oprócz prac projektowych
i inwentaryzacyjnych dotyczących koncepcji Muzeum Rzeczy Tajemnych odbyli również wycieczkę górską na Szczeliniec Wielki.
Zdjęcia wykonane w Zielonej Górze na obu kampusach Uniwersytetu przedstawiły działania warsztatowe dotyczące Projektowania Uniwersalnego, czyli projektowania pozbawionego barier architektonicznych kreującego przestrzeń dostępną dla wszystkich użytkowników. Warsztaty te prowadzone były we współpracy z dr Marcinem Garbatem - Pełnomocnikiem Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, Fundacją Chance-Szansa oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR (organizator KAIU WBAiIŚ UZ: prof. Z. Bać, J. Juchimiuk, M. Golański oraz Koło Naukowe APZ). Kontynuacją tych działań było sporządzenie map barier architektonicznych kampusu „A” ale również wystawy tematyczne i warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego w ramach Festiwalu Nauki 2015, co również uwiecznione zostało na fotografiach.
Wystawę zakończyły fotografie wspólnie przeżywanych emocji wykonane w trakcie Gali Laur Naukowca 2016 w Teatrze Lubuskim.

 

Patronat:
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
oraz
Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać

Kurator Galerii AiS WBAiIŚ UZ:
prof.Jan Gawron

Koncepcja wystawy:
mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch.Michał Golański

Organizacja:
Katedra AIU WBAiIŚ UZ
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
mgr inż.arch.Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch.Michał Golański

oraz

Koło Naukowe " Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"-
Studenci kierunku AiU WBAiIŚ UZ:
A. Wojciechowska, A.Szkop, J. Wróblewicz, B. Równicka, A. Klechamer, K. Skoczylas, D. Kukawka, A. Kawałek, K. Cebula, H. Pawłyk i inni członkowie KN APZ.

06/2016