WYRÓŻNIONE DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE MAGISTERSKIE  I INZYNIERSKIE obronione na UZ WBAiIŚ IAiU / kierunek ARCHITEKTURA / studia I i II stopnia

 • WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE  M A G I S T E R S K I E  obronione na UZ WBAiIŚ IAiU 
  / kierunek ARCHITEKTURA / studia  II stopnia
  (zestawienie chronologiczne / rok akademicki)

   

2020/21 < link

 

 

 • WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE  I N Ż Y N I E R S K I E  obronione na UZ WBAiIŚ IAiU 
  / kierunek ARCHITEKTURA / studia I stopnia
  (zestawienie chronologiczne / rok akademicki)
2020/21
 < link

2021/22 < link